Skip to content

Kognitiv terapi er en jordnær og lettforståelig terapiform.
Kognitiv terapi er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt. Terapiformen kan vise til gode resultater.
Fokus er å se på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger.
Ved denne terapiformen utforsker du egne tanker og tankemønstre. Du blir bevisst egne tanker. Du ser på om det er tanker og tankemønstre som som skaper problemer for deg og som hindrer deg i å ha det bra.

Ved å bli bevisst tanker og tankemønstre og å endre tanker vil det kunne påvirke følelser og handlinger, og hvordan du har det i forhold til en deg selv og andre.

 

Kognitiv terapi er relevant for en rekke problemstillinger som depresjon, ulike typer angst, søvnproblemer, forskjellige kriser og utfordringer i livet.  Hvis du opplever for mange krav til prestasjoner i livet. Opplevelse av lav selvfølelse og mange selvkritiske tanker. Du kan ha nytte av kognitiv terapi ved å hente fram og benytte ressurser som du har i deg.

  Kontakt meg

  Navn:*

  Din E-post:*

  Telefon:*

  Melding:

  Unngå sensitive opplysninger. Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema. Klikk hvis du har lest informasjonen.

  Back To Top