Skip to content
Unknown-2
Fem Jordmødre

Kognitiv terapi relatert til svangerskap, fødsel og den viktige tiden etter barnet er født.

Å vente barn og å få barn er en tid hvor du har mulighet til å bli kjent med deg selv på en ny måte. Dette er en tid med muligheter for vekst og utvikling.
Denne tiden innebærer ulike psykiske forandringene og utfordringer. Noen ganger blir utfordringene krevende å håndtere.

Samtaler og kognitiv terapi kan være til hjelp både før en blir gravid, under svangerskapet, i forbindelse med fødsel og tiden etter barnet er født.
Det kan være utfordringer i forhold til tanken på det å skulle bli gravid. Det kan være bekymringer, angst og depresjon i svangerskapet og/eller etter at barnet er født, eller andre forhold som gjør denne tiden ekstra utfordrende for deg.

Å sette ord på det som oppleves som vanskelig, samt å forsøke å bearbeide følelser, tanker og opplevelser kan gjøre svangerskapet bedre for deg. Det kan bety at du opplever det tryggere å føde, og at tiden etter barnet er født blir bedre.

Samtaler / kognitiv terapi kan være positivt for deg dersom du

• er engstelig for å bli gravid
• opplever fødselsangst og gruer så mye for fødselen at det overskygger den positive forventningen før fødselen
• ønsker å bearbeide tidligere fødsler som har vært vanskelige
• har behov for å forebygge fødselsdepresjon
• opplever uro, tristhet og depresjon før og etter fødselen
• har en vanskelig livssituasjon knyttet til fortid, nåtid og/eller framtid

Dersom du ønsker det kan du også få oppfølging med svangerskapskontroller hos meg.
For mer informasjon dersom du også ønsker svangerskapskontroller: www.femjordmodre.no

  Kontakt meg

  Navn:*

  Din E-post:*

  Telefon:*

  Melding:

  Unngå sensitive opplysninger. Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema. Klikk hvis du har lest informasjonen.

  Back To Top